Werkwijze

De opbouw van een trainingssessie ziet er als volgt uit:

  • Vragenformulier invullen wat u krijgt toegezonden
  • Er zal een GedragsOntwikkelingsPlan (GOP) gemaakt worden
  • Er volgt een intake gesprek waar uitdieping volgt en de werkwijze van het GOP zal worden vastgesteld
  • Er zullen enkele trainingssessies plaatsvinden (tijd en plaats in overleg)
  • De GOP zal steeds worden geëvalueerd en worden bijgesteld indien nodig
  • Na beëindiging van de gehele training vindt er een eindevaluatie plaats
  • Indien wenselijk zullen de video-opnamen nader worden besproken.

Tussen elke trainingssessie zit een ruimte van minimaal twee weken waarin u zelf met uw hond aan de slag kan gaan en zo een zo’n groot mogelijk rendement uit de trainingen kan halen. Binnen die twee weken rust kunt u per email vragen stellen en uw bevindingen doorgeven.

De trainingen doen we in de praktijksituatie en niet op een afgesloten grasveld. We gaan dus naar die plekken toe waar het gedrag zich uit, of creëren een situaties waarbij de gedrags- probleemuitingen zich voor doen.

Videobegeleiding

Tijdens de trainingen zullen regelmatig video-opnamen gemaakt worden .

Deze zullen gebruikt worden als ondersteunend materiaal en ook zal het gedrag na een aantal trainingen vergeleken kunnen worden.

Uiteraard kan u deze ook toegestuurd krijgen via de mail of op een cd/dvd

Gedragstherapie

Er zijn twee soorten therapieën. Beide therapieën beginnen met een intake op basis van het vooraf ingevulde vragenformulier.

Afhankelijk van het probleemgedrag zal bekeken worden of er ingezet zal worden op een minitherapie of een uitgebreide therapie.

Puppytesten

Keuzebegeleiding bij aanschaf hond

Jachtrainingen

Hond en kindprojecten (sophia vereniging)

achtergrond trainingen bij hondensporten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *